Kom videre med digitalisering

Der findes vel næppe en virksomhed uden et ERP system. En del af virksomhedens forretningsprocesser bliver understøttet af ERP systemet, men der er ofte stadig udfordringer med at få digitaliseret alle forretningsprocesserne. Det kan skyldes manglende funktions understøttelse eller tekniske begrænsninger i nuværende ERP system. 

Til at kommme ud over disse begrænsninger er Microsoft Power Platform et særdeles godt bud på en platform for den videre digitalisering. Når Microsoft Power Platform dernæst integreres med ERP systemet ved hjælp af Mobile Apps Connector, bliver der virkelig pustet nyt liv i både ERP systemet og digitaliseringen af forretningsprocesserne. 

Til at kick starte en revitalisering af ERP systemet og igangsætning af yderligere digitalisering tilbyder vi en digitaliserings workshop med fokus på:

  • Mulighederne med Microsoft Power Platform (Mobile apps, Automation, AI, RPA mv.)
  • Microsoft Power Platform sammen med jeres ERP system 
  • Identifikation af processer til digitalisering
  • Evaluering og rangording af identificerede digitaliserings kandidater udfra kompleksitet og forretningsværdi

Workshoppen følges op med et løsningsdesign og estimat for udvalgte digitaliserings kandidater.