Native apps og Microsoft Dynamics AX integration

Mobile Apps Connector kan bruges fra alle mobile apps udviklingsplatforme, der understøtter kald til Rest services med Azure Active Directory authetication inkluderet.

Xamarin (.net), JavaScript-biblioteker, Java, Objekt-C, Swift er alle platforme/sprog, der understøtter kald til Rest services med Azure Active Directory authentication.

Native apps fungerer uden Power Platform licenser. Ofte er det dog langt mere tidskrævende at bygge og udgive native apps sammenlignet med Power Apps.

Brug af offentlige app stores til publicering af apps anbefales som regel ikke på grund af tidskrævende godkendelsesprocess. Mobile App Management løsninger giver mulighed for at publicere og hoste apps. Der er ofte en licensomkostning ved at bruge Mobile App Management løsninger også.

Visual Studio Code (Typescript)