Digitale løsninger fra Fau Applications

Digitaliser jeres processer


Effektiviser arbejdsgange

En øget digitalisering er med til at øge produktiviteten og dermed jeres konkurrenceevne.

Flyt timer fra manuelt arbejde til kerneydelser

Frigør de ressourcer og kompetencer I bruger på manuelt arbejde og fokuser i stedet på jeres værdiskabende processer.  

Skab overblik og kontrol

Digitalisering skaber bedre data kvalitet. Giver jer øget overblik og kontrol over processen.

Kom videre med digitalisering

Vi hjælper jer med alt fra identificering til implementering. Læs mere her.

Anvend Microsoft Power Platform i Dynamics AX 2009 og AX 2012

Digitaliser forretningsprocesser ved hjælp af Power Apps, Power Automate og Microsoft 365

Dynamisk og smidig integration mellem Dynamics AX og Microsoft Power Platform